Баспа қызметі

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің «Мейіргер ісі» кафедрасының жұмыс істеуі барысында оның қызметкерлері көптеген кітаптар, монографиялар, оқу құралдары мен ғылыми жұмыстар жариялады.
Кафедрада басылып шығарылған басылымдар тізімі:

  • «Мейірбикелердің кәсіби қателіктері», Маханбеткулова Д Н., Талдыбай А., Қаныбеков А.
  • «Мейірбикелердің орындайтын іс-шараларына арналған атлас», Маханбеткулова Д Н., Талдыбай А., Қаныбеков А.
  • «Медбикелердің іс-әрекеттері» 1 бөлім Қаныбеков А.
  • «Медбикелердің іс-әрекеттері» 2 бөлім Қаныбеков А.
  • «Операциялық мейірбикеге нұсқаулар» Ә.Т.Жұмабеков, А.Қаныбеков.
  • «Таңу бөлмесі мейірбикесінің атқаратын қызметтері» Ә.Т.Жұмабеков, А.Қаныбеков.
  • «Болашақ мейірбикелерге арналған нұсқаулар» Қаныбеков А.