Білім беру бағдарламалары

Кафедрада келесі мамандық бойынша білім беру бағдарламалары әзірленді:
• 7M10102 – «Денсаулық сақтаудағы менеджмент» ғылыми-педагогикалық бағыт,
• 7М10101 – «Денсаулық сақтаудағы менеджмент» бейіндік бағыт.
• 7М10103 – «Жаһандық денсаулық және денсаулық сақтау» ғылыми-педагогикалық бағыт,
• 7М04102 – МВА Денсаулық сақтаудағы менеджмент (2 жыл),
• 7М04103 – ЕМВА Денсаулық сақтаудағы менеджмент (1 жыл)