Ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедрада жүзеге асырылатын халықаралық ғылыми жобалар:

1. Тhe Embassy of the United States of America in Kazakhstan қаржыландыратын «Tracking Energy Diversification, Pollution, and Birth Outcomes in Kazakhstan» жобаны іске асыру басталды. Жобаның бас үйлестірушісі Hyunok Choi (Lehigh University, USA), ҚазҰМУ үйлестірушісі Кошербаева Л. Бұл жобаға «Менеджмент және денсаулық сақтау саясаты» кафедрасының доценті Құмар А. және «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының 1 жыл докторанты Сабырділдә Ж.С. және «Жаһандық денсаулық және денсаулық сақтау» мамандығының 2 курс магистранты Егеубаев Т.Б. қатысады;
2. Кафедра доценттері (Абикулова А., Кумар А., Сейдуанова Л.) жетекшілік ететін мейіргер ісінің магистранттары Lehigh University, USA-мен бірлескен жобаны іске асыруға қатысады. Жобаның мақсаты созылмалы аурулары бар науқастардың ауа ластануының олардың денсаулығына әсері туралы хабардар болуын, сондай-ақ алдын алу іс-шараларына бейілділігін зерделеу болып табылады. Басты үйлестірушісі-Dinisa Duvanova Associate Professor International Relations Lehigh University, USA, ҚазҰМУ үйлестірушісі Л. Көшербаева.;
3. «Жаһандық денсаулық және денсаулық сақтау» білім беру бағдарламасы бойынша Магистрант Имамитдинова А.Н. – «Разработка технологии оценки эффективности системы здравоохранения в межотраслевом разрезе и ее влияния в разрезе регионов» (ИРН AP09058136 МОН РК -2021-2023жж.) жобаға қатысады
4. ERASMUS + Еуропалық Комиссияның Білім, мәдениет және аудиовизуалды мәселелер жөніндегі Атқарушы Агенттігі “SPRING 609528-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP” на 2020-2022 жж. жоба үйлестірушісі Л.К.Кошербаева
5. Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le management stratégique de la qualité et la gestion des risques en santé en Russie, au Kazakhstan et en Azerbaïdjan– LMQS ERASMUS (Project N° 618860-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)

ҚР БҒМ шетелдік мамандарды тарту бағдарламасы аясында кафедрада болды:
– PhD, қауымдастырылған профессор Гаспарян А.Ю., Бирмингем Университеті, Бирмингем, Англия. Жоба тақырыбы: «Научный и педагогический менеджмент в общественном здравоохранении в современных условиях»;
– MD, MScIH, PhD, Lorena Dini, Charity-University Medicine Berlin. Бағдарлама тақырыбы: «Global Health and German healthcare system»;
– PhD, аssociate professor Vaiciulis Vidmantas, Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Public Health, Kaunas, Lithuania. Бағдарлама тақырыбы: «Health Inequalities».

Жобалық оқыту аясында кафедрада «Жалпы тәжірибелік дәрігер», «хирургиялық аурулар», «ішкі аурулар», «Акушерия және гинекология», «балалар аурулары» мамандықтары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Студенттермен жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша ҚР БҒСБК ұсынған журналдарда 10 мақала жарияланды.
Кафедра қызметкерлері 6 докторант пен 11 магистранттың ғылыми жетекшілері болып табылады
Кафедра қызметкерлері ҚР БҒСБК ұсынған 50-ден астам мақала, халықаралық рецензияланатын журналдарда 9 мақала жариялады.
Біліктілікті арттыру, кафедра қызметкерлерінің конференцияларына қатысу:
– Кафедраның барлық қызметкерлері Canadian Association for Global Health ұйымдастырылған «Global Health» тақырыбы бойынша онлайн оқытудан өтті(2 кредит);
– Тақырып бойынша оқыту: MASHAV Israel’s Agency for International Development Cooperation Ministry of Foreign Affairs Jerusalem ұйымдастырған «Management of Health Services Administration»;
– Тәжік мемлекеттік медицина университеті ұйымдастырған Ғылым және инновация күндері конференциясына ауызша баяндамамен қатысты. Абуали ибн Сино;
– Кафедра меңгерушісі спикер ретінде қатысты workshop virtual – HTAi 2021 «The Use Of Evidence-Informed Deliberative Processes For Health Technology Assessment In Low and Middle Income Countries» на тему «Practical application of Evidence-Informed Deliberative Processes – Role of advisory committee/stakeholder involvement in Kazakhstan»;
– SPRING Project, Defining Tools and Objectives for Peer Review in Medical Education, Kosherbaeva L.K., Laryushina E.M. Asfendiyarov Kazakh National Medical University. The Republic of Kazakhstan June 2, 2021;
– Kosherbaeva L. Постерный доклад Canadian Conference on Global Health Delta, Ottawa & virtual, (24-26 қараша 2021). Тезистің атауы: Health policy assessment in Kazakhstan in intersectoral and regional perspectives;